Plan tuyển tư vấn

Tổ chức Plan International cần tuyển tư vấn xây dựng hướng dẫn nền tảng nuôi dạy con có đáp ứng giới, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 5/2/2021.

Ứng viên quan tâm chi tiết vui lòng tham khảo tại link.