SPIR tuyển Cán bộ nhân sự

Tổ chức Samaritan’s Purse (SPIR) cần tuyển Cán bộ nhân sự, làm việc tại Hà Nội

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 31/01/2022