Trung tâm Hàm Long tuyển 02 vị trí

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Công tác xã hội Hàm Long (Trung tâm Hàm Long) cần tuyển 01 Cán bộ dự án/chương trình và 01 Cán bộ gây quỹ, làm việc tại Thừa Thiên Huế:

Liên hệ:

Đặng Nguyễn Thùy Trang, Bộ phận Hành chính – Kế toán

ĐT: 0234 627 8899 – Email: admin@hamlong.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/01/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây