SI tuyển 02 vị trí

Tổ chức tư vấn SI cần tuyển 01 chuyên gia giám sát và 01 giám đốc giám sát, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021.