Plan tuyển nhóm tư vấn

Tổ chức Plan tại Việt Nam đang tuyển 01 nhóm tư vấn.

Liên hệ email: Van.tatuyet@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/05/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.