Dự án SME Trà Vinh tuyển 03 vị trí

Dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Trà Vinh đang cần tuyển một số vị trí sau làm việc tại Trà Vinh.

01 Cán bộ Chuỗi giá trị. 

01 Cán bộ mua sắm

01 Cán bộ Môi trường kinh doanh

Liên hệ: 

Ông Nguyễn Phi Toàn, Văn phòng Dự án SME

Số 19A, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

ĐT: 0939448648 – Email: toan.nguyen@smetravinh.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 15h00 ngày 31/12/2018