VVOB tuyển tư vấn

VVOB Việt Nam cần tuyển tư vấn lập bản đồ công nghệ thông tin và tập huấn kỹ năng làm việc trong môi trường ảo, làm việc tại Quảng Ngãi.

Hạn nộp hồ sơ: 3/2/2021

Ứng viên quan tâm chi tiết vui lòng tham khảo tại link.