ILO tuyển 02 Tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển 02 Tư vấn quốc gia thực hiện các nghiên cứu chuyên đề nhằm hỗ trợ cho quá trình xây dựng, soạn thảo nghị định Bộ Luật Lao động 2019.

Hạn nộp hồ sơ: 18/4/2020

Liên hệ: huongn@ilo.org