USS tuyển Tư vấn

Dự án USAID Saving Species Project của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tuyển Tư vấn tập huấn về kiểm soát phòng chống buôn bán động thực vật hoang dã bất hợp pháp cho cán bộ Hải quan.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 27/3/2020

Liên hệ: af.subs@savingspeciesvietnam.org