Adoptionscentrum tuyển Tư vấn 

Tổ chức phi chính phủ về quyền trẻ em của Thụy Điển Adoptionscentrum cần tuyển Tư vấn đánh giá dự án và năng lực quản lý dự án của đối tác tại Yên Bái.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 1/5/2020

Liên hệ: linhtutrinh@yahoo.com, cc: eva.maria.rask@adoptionscentrum.se