GIZ tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển Cán bộ chương trình dự án “Business Ideas for Development”, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: hr-giz@giz.de