World Vision tuyển Cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ phụ trách con người và văn hóa, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ online tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 02/11/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.