Woolcock tuyển Quản lý

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock cần tuyển Quản lý nghiên cứu ACT5, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.