PATH tuyển 02 vị trí

Tổ chức y tế PATH cần tuyển 02 vị trí:

01 Thực tập sinh công nghệ thông tin, làm việc tại Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020.

01 Cán bộ truyền thông và hợp tác, làm việc tại TP.HCM. Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020.