Winrock International tuyển Phiên dịch/ Trợ lý chương trình

Tổ chức Winrock International cần tuyển Phiên dịch/ Trợ lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 23/03/2020

Liên hệ: winrockvfd@gmail.com