HAIVN tuyển Trợ lý dự án

Tổ chức Hợp tác vì sự Phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN) cần tuyển Trợ lý dự án hỗ trợ Dự án Liên minh Nâng cao Chất lượng Đào tạo Y khoa và Quản lý các Bệnh mới nổi (IMPACT MED) của USAID trong hoạt động đối phó với dịch Covid-19.

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2020

Liên hệ: thuyhuong@haivn.org