Woolcock tuyển Cán bộ IT

Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock cần tuyển Cán bộ công nghệ thông tin, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/03/2020

Liên hệ: https://airtable.com/shrEHhrmyayGTWOjs