SNV tuyển Nhân viên hỗ trợ hành chính

Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) đang tuyển 01 nhân viên hỗ trợ hành chính cho Giám đốc điều hành ngành Năng lượng (MD).

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: snvvietnamjobs@snvworld.org trước ngày 17/02/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.