HAIV tuyển cán bộ dự án 

Văn phòng HelpAge International tại Hà Nội (HAIV) cần tuyển cán bộ dự án.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới recruitment@helpagevn.orgdathq@helpagevn.org 

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây