Động đất liên tiếp ở Cao Bằng, nhà cao tầng Hà Nội rung lắc