WVV cần tuyển 02 vị trí

Tổ chức World Vision Vietnam cần tuyển 01 chuyên gia kỹ thuật và 01 cán bộ dự án.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/11/2019