Green Hub tuyển 2 vị trí

Green Hub hiện đang cần tuyển 2 vị trí, làm việc tại Hà Nội

1. Cán bộ Hành chính – Nhân sự:
Truy cập và làm theo hướng dẫn theo link: http://bit.ly/2NYKkNA
Gửi hồ sơ email: finance@greenhub.org.vn
Thời hạn hết ngày: 08/12/2019
Chi tiết xem tại đây

2. Điều phối dự án:
Truy cập và làm theo hướng dẫn theo link: https://bit.ly/33Y6W6H
Gửi hồ sơ email: van.nguyen@greenhub.org.vn
Thời hạn hết ngày: 08/12/2019
Chi tiết xem tại đây