Đại sứ quán Úc tuyển dụng Quản lý sự kiện

Đại sứ quán Úc cần tuyển Quản lý cho sự Kiện Taste Of Australia 2019 tại Hà Nội.

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: jobs.hanoi@dfat.gov.au

Thời hạn ứng tuyển: 17h ngày 30/11/2019

Chi tiết xem tại đây.