BIOD tuyển Quản lý tài chính

Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bệnh nhiệt đới (BIOD) đang tuyển 01 Quản lý tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Đàm Thị Tuyết, Bộ phận nhân sự
Viện Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bệnh nhiệt đới (BIOD)
Số 37-38 đường 1, khu F361 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
Email: tuyet1974@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.