FFI tuyển 02 Tư vấn

Tổ chức Động thực vật Thế giới (FFI) cần tuyển 02 Tư vấn:

01 Tư vấn khung pháp lý về chuyển đổi rừng ở Việt Nam.

01 Tư vấn quy hoạch sử dụng đất ở Tây Nguyên.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/03/2020

Liên hệ:  viet.hong.le@fauna-flora.org