CARE tuyển Tư vấn

Tổ chức Care International cần tuyển Tư vấn phân tích số liệu và viết báo cáo, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ tới địa chỉ email: Procurement2@care.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ:  30/5/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây