CRS tuyển Chuyên gia

Catholic Relief Services (CRS) đang tuyển Chuyên gia thực hiện Đánh giá cuối kì cho Chương trình IVWD tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: recruitment.vietnam@crs.org

Hạn chót: 20/05/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.