PATH tuyển Giám đốc chương trình

Tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH) cần tuyển Giám đốc chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây