Tập huấn về bảo tồn rái cá

Vườn Quốc gia Cúc Phương kết hợp với nhóm chuyên gia Rái cá IUCN/SSC, trường Đại học Cần Thơ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ tổ chức tập huấn về công tác bảo tồn rái cá. Thông tin chi tiết như sau:

Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) hợp tác cùng với Nhóm chuyên gia Rái cá IUCN/SSC, Trường Đại học Cần Thơ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) tổ chức Hội thảo tập huấn về công tác bảo tồn rái cá với mục đích hướng dẫn đào tạo cho các sinh viên và các nhà bảo tồn trẻ ở Việt Nam, Cam Pu Chia, và Myanmar về công tác bảo tồn các loài rái cá đang bị đe doạ ở khu vực. Khoá tập huấn sẽ được những chuyên gia có kinh nghiệm từ Nhóm Chuyên gia Rái cá IUCN/SSC hướng dẫn và giảng dạy. Đây là một cơ hội rất tốt cho những nhà khoa học bảo tồn trẻ có được những kỹ năng và động lực cần thiết để cải thiện công tác bảo tồn rái cá tại những quốc gia nêu trên.

Những người quan tâm đến khóa tập huấn này có thể tải mẫu đơn dưới đây và gửi đến địa chỉ theo hướng dẫn trong mẫu đơn trước ngày 30/3/2008.

Mẫu đơn đăng ký khóa tập huấn >>