ADB-VRM tuyển Trợ lý

Cơ quan Đại diện ADB Thường trú tại Việt Nam (ADB-VRM) đang tuyển 01 Trợ lý.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email lthu@adb.org trước ngày 04/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.