CCD tuyển 2 vị trí

Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội. Hiện CCD cần tuyền 02 vị trí:

Cán bộ giáo dục môi trường (Environmental Educator)

Chương trình: Giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng về thiên nhiên và động vật hoang dã

Thời gian: Thời gian thử việc 03 tháng; bắt đầu từ tháng 1 năm 2019

Người quản lý: Điều phối viên về Giáo dục bảo tồn và Truyền thông

Loại công việc: Toàn thời gian.

Nơi làm việc: Trụ sở CCD tại Hà Nội và các địa bàn dự án.

Mức lương: Theo năng lực và thoả thuận; được tham gia BHYT và BHXH theo Luật lao động.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Cán bộ nghiên cứu và bảo tồn (Research and Conservation Officer)

Chương trình: Bảo tồn thiên nhiên

Thời gian: thời gian thử việc 03 tháng; bắt đầu từ tháng 1 năm 2019

Người quản lý: Điều phối viên về bảo tồn Thiên nhiên

Loại công việc: Toàn thời gian.

Nơi làm việc: Trụ sở CCD tại Hà Nội và các địa bàn dự án.

Mức lương: Theo năng lực và thoả thuận; được tham gia BHYT và BHXH theo Luật lao động.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.