GNI tuyển Cán bộ

Tổ chức Good Neighbor cần tuyển Cán bộ phát triển sinh kế cho dự án phát triển cộng đồng (CDP) tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 20/5/2020

Liên hệ: recruitment@gni.org.vn