PSI tuyển tư vấn

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. PSI Việt Nam hiện đang cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn về vệ sinh môi trường làm việc khoảng 2 tuần từ tháng 5 – tháng 6/2014.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/04/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.