Nỗ lực khắc phục hậu quả vỡ đập chứa chất thải Gyps tại nhà máy DAP Lào Cai