Mưa lũ miền Trung, Tây Nguyên khiến 10 người chết và mất tích