Thu giữ và tiêu hủy 70 tấn rác thải nguy hại tại làng nghề