SCDI tuyển Cán bộ chương trình

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) tuyển Cán bộ chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vùi vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: nhungtran@scdi.org.vn , ghi rõ tiêu đề: “UNG TUYEN CBDA_TE_Hovaten”

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây