Save the Children tuyển 02 vị trí

Tổ chức Save the Children cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại TP. HCM:

01 Cán bộ tài chính cấp cao

01 Cán bộ dự án

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/03/2020