NIAPP tuyển Chuyên gia

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) đang tuyển 01 Chuyên gia về điều tra cơ bản.

Liên hệ:

Phòng Hợp tác Quốc tế và Quản lý Dự án
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, 61 Hàng Chuối, Hà Nội
Email: vuthuclinh2000@gmail.com, cc to: HongNga.Nguyen@cbm.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/10/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.