AFAP tuyển Thực tập sinh truyền thông

Australian Foundation for the Peoples of Asia and the Pacific (AFAP) tại Việt Nam cần tuyển thực tập sinh về truyền thông, làm việc tại Hà Nội trong thời gian 6 tháng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 03/8/2016

Vui lòng xem thông tin về vị trí tại đây: Thông tin tuyển dụng; Bản mô tả công việc.