WWF tuyển Cán bộ tài chính

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cần tuyển 01 Cán bộ tài chính cấp cao, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới địa chỉ email: vacancy@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây