GIZ tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức GIZ taị Việt Nam hiện đang cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ:

Văn phòng GIZ tại Hà Nội Tầng 6 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: hr-giz@giz.de, ghi rõ tiêu đề: “Application for the position of Project Officer “SD_GGP”

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/01/2018

Thông tin việc làm xem tại đây