HSCV tuyển Cán bộ Hành chính kế toán

Tổ chức Hành động Nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam (HSCV) cần tuyển Cán bộ kế toán và Cán bộ quản lý, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 30/11/2021