UNV Việt Nam tuyển tình nguyện viên dịch thuật

Tổ chức Tình nguyện Viên Liên hiệp quốc Việt Nam hiện cần tuyển một tình nguyện viên dịch thuật làm việc trực tuyến trong việc chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh một bộ phim tài liệu dài 30’ về Dự án thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của những người sống chung với HIV.


Xin xem toàn văn thông báo tuyển dụng tại: http://onlinevolunteering.org/en/vol/opportunity_search/