Hội thảo du học Hoa Kỳ

Hội thảo hướng dẫn phương pháp tìm học bổng và cách thức làm hồ sơ nhập học tại Hoa Kỳ do IVCE tổ chức.

Từ năm 2000, Hội Văn hóa và Giáo dục Việt Nam (IVCE) đã tổ chức chương trình “Du học Hoa Kỳ” để giúp sinh viên Việt Nam theo đuổi chương trình du học tại đây. Hiện nay, có nhiều tổ chức cấp học bổng du học Hoa Kỳ như Vietnam Education Foundation, Ford Foundation, Fulbright cho chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ… Ngoài ra, các trường đại học Hoa Kỳ đều cấp học bổng cho những ứng cử viên xuất sắc học chương trình Cử nhân và Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Theo thống kê của IIE, số lượng sinh viên học tại các trường đại học Hoa Kỳ từ năm 2000 – 2005 là 14.112 người.

Mục tiêu của IVCE đề ra là trợ giúp 30.000 – 50.000 học sinh, sinh viên, người đi làm… du học Hoa Kỳ trong vòng 10 năm (2005 – 2015). Ðặc biệt năm nay, IVCE sẽ có lớp học TOEFL, SAT, GRE miễn phí. Khóa học bắt đầu vào đầu tháng 6, 7, 8, tùy theo từng địa điểm. Ngoài ra, các học viên phải đóng các khoản lệ phí nhỏ để chi trả những dịch vụ của trường đại học.

Tham dự hội thảo, học viên có thể đăng ký mua sách TOEFL, SAT, GRE, GMAT của nhà xuất bản The Princeton Review với giá gốc (khoảng 10$ bao gồm lệ phí vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam).

Ðối tượng tham dự hội thảo:
1. Học sinh PTTH và đã tốt nghiệp PTTH
2. Sinh viên đại học và đã tốt nghiệp đại học
3. Học viên cao học và thạc sĩ đã tốt nghiệp.

Buổi hội thảo Du học Hoa Kỳ sẽ giúp học viên hiểu rõ:
1. Phương pháp làm hồ sơ nhập học chương trình Ðại học & Sau Ðại học.
2. Phương pháp tìm học bổng.

Khi tham dự hội thảo, học viên cần mang theo:
1. Tài liệu Du học Hoa Kỳ: xem tại
http://www.ivce.org/study.php?studyid=0000000002  
2. Bút ghi chép

Chương trình Hội thảo “Du học Hoa Kỳ”

Thời gian: 8.30 sáng, thứ ba, 24/05/2007.
Địa điểm: Hội trường 2, ĐH Cần Thơ, TP. Cần Thơ.

Thời gian: 8.30 sáng, chủ nhật, 27/05/2007.
Địa điểm: Khách sạn Rex, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian: 8.30 sáng, chủ nhật, 03/06/2007.
Địa điểm: Hội trường A, ĐH Thuỷ sản Nha Trang, TP. Nha Trang.

Thời gian: 8.30 sáng, thứ bảy, 09/06/2007.
Địa điểm: Hội trường khu F, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.

Thời gian: 8.30 sáng, chủ nhật, 10/06/2007.
Địa điểm: Hội trường 3, ĐH Huế, TP. Huế.

Thời gian: 8.30 sáng, thứ tư, 13/06/2007.
Địa điểm: Phòng họp A, nhà A1, ĐH Vinh, TP. Vinh.

Thời gian: 8.30 sáng, thứ bảy, 16/06/2007.
Địa điểm: Hội trường tầng 6, nhà D, Thư viện Quốc gia, TP. Hà Nội.

Thời gian: 8.30 sáng, thứ tư, 20/06/2007.
Địa điểm: Phòng họp số 1, ĐH Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên.

Lớp học TOEFL, SAT, GRE
(Đăng ký học tại buổi hội thảo)

1. TP. Hồ Chí Minh

GRE 1: 11/06- 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 1.30pm – 3.30pm

GRE 2: 11/06 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 3.30pm – 5.30pm

TOEFL 1: 01/06 – 29/06. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 2: 01/06 – 29/06. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm

TOEFL 3: 01/07 – 27/07. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 4: 01/07 – 27/07. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm

TOEFL 5: 01/07 – 27/07. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 6: 01/07 – 27/07. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm

TOEFL 7: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 8: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm

SAT 1: 01/07 – 27/07. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

SAT 2: 01/07 – 27/07. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm

2. TP. Cần Thơ

GRE 1: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 1.30pm – 3.30pm

GRE 2: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 3.30pm – 5.30pm

TOEFL 1: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 2: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 3.30pm – 5.30pm

TOEFL 3: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 4: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm

TOEFL 5: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 6: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm

3. TP. Huế

TOEFL 1: 02/07 – 27/07. Sẽ thông báo giờ học tại hội thảo.

TOEFL 2: 02/07 – 27/07. Sẽ thông báo giờ học tại hội thảo.

GRE 1: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

GRE 2: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm

4. TP. Hà Nội

GRE 1: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 1.30pm – 3.30pm

GRE 2: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 3.30pm – 5.30pm

TOEFL 1: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 2: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 3: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 4: 07/07 – 29/06. Thứ hai – Thứ sáu. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 5: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

TOEFL 6: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm

SAT 1: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 1.30pm – 3.30pm

SAT 2: 01/08 – 30/08. Thứ hai – Thứ ba. 3.30pm – 5.30pm