CIAT tuyển Kế toán

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) cần tuyển 01 Kế toán, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ: Ms. Thuy Khuong, email: T.khuong@cgiar.org, với tiêu đề “Application for Accountant position – CIAT Asia”.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây