PanNature tuyển chuyên gia

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển 01 chuyên gia xây dựng báo cáo tóm tắt các khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Là cơ quan điều phối của Liên minh Khoáng sản (LMKS), kể từ năm 2010 đến nay, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã thực hiện một số nghiên cứu khuyến nghị chính sách về quản trị tài ngành khai khoáng theo hướng chia sẻ công bằng lợi ích và giảm thiểu các tác động môi trường. Sáng kiến Minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) là một trong những nội dung vận động chính sách xuyên suốt của LMKS kể từ khi thành lập đến nay. Bên cạnh đó, nhiều ấn phẩm khác của LMKS cũng nhận được sự quan tâm của ban soạn thảo chính sách, các chuyên gia trong ngành hay nhà nghiên cứu, doanh nghiệp như: Bài giảng “Thu ngân sách đối với hoạt động khai thác khoáng sản”, báo cáo nghiên cứu “Luật Thuế tài nguyên và công tác quản ý thuế tài nguyên từ góc nhìn thúc đẩy minh bạch, quản lý hiệu quả nguồn thu”…

Trong bối cảnh các cơ quan đang hoàn thiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chuẩn bị giai đoạn xây dựng Luật Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản thay thế Luật khoáng sản 2010, nhằm nhìn nhận và hệ thống lại các nghiên cứu và khuyến nghị của PanNature trong lĩnh vực khai thác khoáng sản kể từ khi LMKS được thành lập đến nay, để từ đó có những định hướng góp ý chính sách khoáng sản giai đoạn sắp tới bám sát hơn với bối cảnh của Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, kết quả tổng hợp cũng giúp LMKS có những định hướng về hoạt động và sự tham gia của các thành viên phù hợp hơn trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, trong khuôn khổ dự án PVP do Oxfam tài trợ, PanNature cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn xây hỗ trợ tài liệu hóa tóm tắt các ấn phẩm, khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực khai thác khoáng sản mà PanNature đã thực hiện kể từ năm 2010 đến nay.

Mục tiêu hoạt động: Xây dựng báo cáo tóm tắt các nghiên cứu khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực khai thác khoáng sản của PanNature.

Nội dung công việc

  • Rà soát và tổng hợp kết quả của các nghiên cứu khuyến nghị chính sách của PanNature trong lĩnh vực khai thác khoáng sản từ năm 2010 đến nay;
  • Xây dựng đề cương báo cáo;
  • Xây dựng báo cáo tóm tắt các nghiên cứu khuyến nghị chính sách của PanNature trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Yêu cầu sản phẩm

  • 01 báo cáo tóm tắt các nghiên cứu khuyến nghị chính sách của PanNature trong lĩnh vực khai thác khoáng sản từ năm 2010 đến nay

Thời gian và kinh phí

  • Thời gian thực hiện: 15 ngày công từ tháng 12/2022 – 2/2023
  • Kinh phí: Các kinh phí cho chuyên gia thực hiện hoạt động sẽ do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) chịu trách nhiệm chi trả theo đúng Quy định Tài chính hiện hành của Trung tâm.

Yêu cầu đối với trình độ năng lực của chuyên gia

  • Có ít nhất 5 – 10 năm kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động lĩnh vực địa chất và khoáng sản;
  • Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động về môi trường trong khai thác khoáng sản;
  • Có kinh nghiệm góp ý khuyến nghị chính sách về khai thác khoáng sản;
  • Cam kết tốt về thời gian.

Hạn nhận hồ sơ: 28/9/2022

Liên hệ:

Mọi thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Trần Mỹ Linh – Trợ lý dự án

Phòng Nghiên cứu Chính sách

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Số 39, ngõ 68, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0971580655; Email: mylinh@nature.org.vn