Vườn quốc gia Ba Bể vẫn bị chặt phá bất chấp chỉ đạo giữ rừng của UBND tỉnh Bắc Kạn