Chàng trai 17 tuổi chế tạo thành công ôtô chạy bằng năng lượng mặt trời