Bình Định: Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo xử lý vụ lấn, chiếm trái phép đất rừng

Diện tích đất quy hoạch phát triển rừng, rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 do UBND xã Mỹ Hiệp quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, UBND xã Mỹ Hiệp đã buông lỏng trong công tác tổ chức quản lý và bảo vệ đất rừng trong thời gian dài, để một số đối tượng lấn, chiếm trồng cây trái phép.

Đây là nội dung được khẳng định trong cuộc họp ngày 30/6/2022, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch chủ trì cuộc họp với các ngành chỉ đạo xử lý vụ việc lấn, chiếm trái phép đất rừng tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp.

Mở đường lên núi Hòn Vung để phá rừng và lấn, chiếm đất rừng trồng cây trái phép

Qua thông tin phản ánh của nhân dân và cơ quan báo chí, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ và UBND xã Mỹ Hiệp kiểm tra hiện trường tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, phát hiện 11,51 ha cây keo lai, bạch đàn trồng trái phép trên đất quy hoạch phát triển rừng, cây keo lai trồng xen trong rừng tự nhiên chức năng phòng hộ.

Những vạt rừng bị xóa sổ

Diện tích đất quy hoạch phát triển rừng, rừng tự nhiên quy hoạch chức năng phòng hộ tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 do UBND xã Mỹ Hiệp quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, UBND xã Mỹ Hiệp đã buông lỏng trong công tác tổ chức quản lý và bảo vệ đất rừng trong một thời gian dài, để một số đối tượng lấn, chiếm trồng cây trái phép.

Cây rừng trụi lũi và những cây bạch đàn mới nhú lên

UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp UBND xã Mỹ Hiệp và các cơ quan có liên quan của huyện tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2022, qua báo cáo kết quả của Hạt Kiểm lâm huyện và UBND xã Mỹ Hiệp thì có một số nội dung vụ việc cần phải được làm rõ như: Đối với diện tích 6.100 m2 đất quy hoạch phát triển rừng đã trồng cây bạch đàn năm 2021 chưa tìm ra đối tượng vi phạm.

Phá bỏ cây rừng để trồng keo và bạch đàn

Ngày 29/6/2022, UBND xã Mỹ Hiệp cử cán bộ đến hiện trường để kiểm tra, xác minh thì toàn bộ cây bạch đàn trồng trái phép trên diện tích này đã bị chặt bỏ, tại thời điểm kiểm tra không có người tại hiện trường. Đối với diện tích rừng tự nhiên bị xâm hại phải chờ kết quả xác định của Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định.

Góc cây rừng bị đốn hạ

Để có đủ cơ sở cho việc xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, kịp thời báo cáo kết quả xử lý cho cấp có thẩm quyền và cung cấp thông tin cho nhân dân, báo chí đã phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ giao Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng chiếm trái pháp luật 9,92 ha đất hoạch phát triển rừng tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 xã Mỹ Hiệp để trồng cây keo lai, bạch đàn. Đặc biệt, phải kiểm tra, xác minh đối tượng chiếm 6.100 m2 đất quy hoạch phát triển rừng để trồng cây bạch đàn năm 2021 nhưng đến ngày 29/6/2022 đã chặt bỏ hoàn toàn. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất biện pháp xử lý cho Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo trước ngày 10/7/2022.

Cây rừng đốn hạ nằm ngổn ngang

Đối với diện tích 1,59 ha rừng tự nhiên hiện bị xâm hại, UBND xã Mỹ Hiệp đã ký Hợp đồng với Trung tâm quy hoạch nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định và đã tiến hành khảo sát tại hiện trường trong ngày 30/6/2022. Do đó, sau khi có kết quả đánh giá của Trung tâm quy hoạch nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, giao cho Hạt kiểm lâm huyện chủ trì đề xuất UBND huyện hướng xử lý tiếp theo. Thời gian hoàn thành báo cáo trước ngày 10/7/2022.

Sau khi có kết quả điều tra, xác minh vụ việc trên, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ sẽ xem xét, xử lý hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân và những người có liên quan đến vụ việc.

Gốc cây rừng bị hạ xuống để trồng keo

Trước đó, ngày 29/6/2022, Báo Tài nguyên và Môi trường có bài “Bình Định: Điều tra xác minh vụ lấn, chiếm đất rừng tại huyện Phù Mỹ”, thông tin kết quả điều tra ban đầu của Chi cục Kiểm lâm Bình Định về vụ lấn, chiếm đất quy hoạch phát triển rừng và phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.

Tiếp đến ngày 1/7/2022, Báo Tài nguyên và Môi trường đăng bài “Bình Định: Tiếp tục điều tra làm rõ vụ phá rừng trái pháp luật tại xã Mỹ Hiệp” thông tin nội dung báo cáo của Sở Nông nghiệp – PTNT gửi UBND tỉnh Bình Định về vụ lấn, chiếm đất quy hoạch phát triển rừng và phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ. Sở yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ phối hợp UBND xã Mỹ Hiệp tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.